QCEGPro.com

VIN+OMI 在 SAVOY 酒店举办2020春夏伦敦时装周

VIN+OMI SS20 LONDON FASHION WEEK AT THE SAVOY

拍摄和编辑 Ryan Axe
撰文 Dawa Ma

QCEGMAG || 视频 - VIN+OMI

分享